0

پلان های تبلیغاتی

تبلیغات امروزه به عنوان راهی‌ نو و موفق در جهت جذب بازدید کننده و شناساندن کالا، سایت و یا خدمات امری مهم و حیاتی‌ برای تمامی‌ مدیران و سایت ها محسوب میشود. امروز با سرمایه ای کم در جهان اینترنت میتوان کالا و یا سایت خود را به هزاران بازدید کننده مشتاق معرفی‌ کرد و هرچه بهتر و سریع تر قدم های موفقیت را برای رسیدن به هدف خود طی‌ کرد.

با خرید هر یک از پکیج های تبلیغاتی ما برای شما یک آگهی در قسمت آگهی های سایت و دسته شغلی خودتان قرار می دهیم

هزینه پلان های تبلیغاتی به تومان می باشد

شمارهمحل تبلیغاتهزینه 
01

تبلیغ سمت چپ صفحه اصلی سایز 350*255 پیکسل

200,000 سفارشرزرو
02

تبلیغ سمت چپ صفحه اصلی سایز 350*255 پیکسل

200,000 سفارشرزرو
03

تبلیغ سمت چپ صفحه اصلی سایز 350*255 پیکسل

200,000  سفارشرزرو
04

تبلیغ سمت چپ صفحه اصلی سایز 350*255 پیکسل

200,000  سفارشرزرو
01

تبلیغ سمت چپ صفحات داخلی هر ورزش  سایز 350*255 پیکسل

150,000  سفارشرزرو
02 تبلیغ سمت چپ صفحات داخلی هر ورزش سایز 350*255 پیکسل 150,000 سفارشرزرو
03 تبلیغ سمت چپ صفحات داخلی هر ورزش سایز 350*255 پیکسل 150,000 سفارشرزرو
04 تبلیغ سمت چپ صفحات داخلی هر ورزش سایز 350*255 پیکسل 150,000 سفارشرزرو
05 تبلیغ سمت چپ صفحات داخلی هر ورزش سایز 350*255 پیکسل 150,000 سفارشرزرو

تصویری از محل قرارگیری بنرهای تبلیغاتی

تبلیغات صفحه اصلی

ads picture

تیلیغات صفحات داخلی

ads picture 2