0

فرم سفارش پلان آگهی

کاربران عزیر لطفا وجه خود را به شماره حساب ذیل واریز نمائید:

6219861019822161

بانک سامان

به نام اسمعیل عبدالهی لاشکی

نام و نام خانوادگی*
لطفا نام و نام خانودگی خود را وارد کنید.

ایمیل
لطفا یک ایمیل معتبر وارد کنید.

شماره تماس*
لطفا شماره تماس خود را وارد کنید.

شماره پلان*
لطفا شماره پلان مورد نظر خود را وارد کنید.

مبلغ واریز شده*
لطفا مبلغ واریز شده را به تومان وارد کنید.

تاریخ واریز وجه*
/ / لطفا تاریخ واریز وجه را وارد کنید.

شماره پیگیری*
لطفا شماره پیگیری رسید پرداختی را وارد کنید.

آپلود فیش واریزی*
لطفا تصویر فیش واریزی خود را آپلود کنید.

توضیحات
لطفا توضیحات مربوطه را وارد کنید.

سفارش پلان آگهی

  • 1