0

با توجه به نیاز شدید جامعه کنونی ما به اطلاعات جامع و صحیح در مورد اماکن ،مربیان و فروشگاه های ورزشی  در سطح جامعه ما را بر آن داشت سایتی را طراحی کنیم تا بتواند نیاز های کنونی جامعه را بر طرف کند. هدف ما ارائه خدمات صحیح وسریع در مورد ورزش و صنایع وابسته آن می باشد.هدف ما در فاز اول ارائه اطلاعات در مورد کلاسهای ورزشی ،هیاتهای ورزشی ،تولیدات وفروشگاههای ورزشی ،اماکن ورزشی ،مقالات وآموزش های ورزشی می باشد.لذا در این مسیر نیار به همت همه جانبه اهالی ورزش می باشد تا بتوانیم بهترین خدمات را ارائه دهیم.

با تشکر

مدیریت و همکاران سایت آی دی ورزش